Øvre Rudi Gard er nærmeste nabo til Rudigard, et kultursentrum i Gudbrandsdalen. Tunet består i dag 6 bygninger, de eldste tilbake til tidlig 1800-tall, og er en blanding av tradisjonelle tømmerhus i lokal stil og vanlige hus oppført i bindingsverk.

Som en liten kuriositet, kan vi nevne at Gudbrandsdal Sparebank (Nå Sparebank1 Gudbrandsdal) hadde tilhold her de 30 første årene.

Hovedhuset, opprinnelig et lite toetasjes tømmerhus, ble tidlig på 80-tallet rehabilitert og utvidet til ca. 350 m2 fordelt på tre etasjer.

Nåværende eiere, Sissel og Steinar Hermann, overtok stedet i 2011. De har i løpet av det siste året pusset opp hele underetasjen av hovedhuset, til sammen ca. 108 m2, og tilbyr overnatting og utleie.

IMG_0196_2