Stabbur, til sammen (8+4) 12 soveplasser

Kr. 525,- pr. person pr. natt.

Priser gjelder for 1-3 overnattingsdøgn.

For 4 – 6 døgn, 20 % rabatt på ovenstående priser.